26.11.2013

Złożenie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) przerywa bieg przedawnienia

Wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym umorzeniem postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2013 r.

 

Z uchwały tej wynika, że znacznie polepszy się sytuacja wierzyciela, gdyż niezależnie od sukcesu lub porażki przed e-sądem zyska on mnóstwo czasu na wytoczenie nowego powództwa w tradycyjnym trybie.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska