Usługi windykacyjne

Kancelaria LEXPERTS oferuje Państwu usługi związane z odzyskiwaniem długów. Nasi prawnicy udzielą Państwu pomocy prawnej, jeżeli powstały problemy z odzyskaniem należności. Podejmujemy kompleksowe działalnie zmierzające do jak najszybszego i jak najbardziej zadowalającego dla Klienta rozwiązania sporu. Celem naszego działania jest odzyskanie należnej Klientowi kwoty wraz z prawnie przewidzianymi odsetkami oraz zwrotem kosztów jakie Klient poniósł w związku z dochodzeniem należnych mu kwot. Sporządzamy i wysyłamy odpowiednie pisma wzywające dłużnika do uregulowania długu. Jeżeli sprawy nie uda się załatwić polubownie przygotowujemy wszelkie pisma niezbędne do skierowania sprawy na drogę sądową.

 

W ramach świadczonych przez nas usług windykacyjnych wskazujemy Państwu, czy jest możliwe dochodzenie  określonych roszczeń, przede wszystkim, czy roszczenie nie uległo przedawnieniu.

 

Reprezentujemy Państwa w działaniach zmierzających do pozasądowego wyegzekwowania należności od dłużnika jak również w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

W celu rzetelnego wykonywania naszych kompetencji w zakresie usług windykacyjnych stale współpracujemy z komornikiem.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

kancelaria@lexperts.pl

Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430
tel. kom. 785 500 700

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska