Usługi windykacyjne

Kancelaria LEXPERTS oferuje Państwu usługi związane z odzyskiwaniem długów. Nasi prawnicy udzielą Państwu pomocy prawnej, jeżeli powstały problemy z odzyskaniem należności. Podejmujemy kompleksowe działalnie zmierzające do jak najszybszego i jak najbardziej zadowalającego dla Klienta rozwiązania sporu. Celem naszego działania jest odzyskanie należnej Klientowi kwoty wraz z prawnie przewidzianymi odsetkami oraz zwrotem kosztów jakie Klient poniósł w związku z dochodzeniem należnych mu kwot. Sporządzamy i wysyłamy odpowiednie pisma wzywające dłużnika do uregulowania długu. Jeżeli sprawy nie uda się załatwić polubownie przygotowujemy wszelkie pisma niezbędne do skierowania sprawy na drogę sądową.

 

W ramach świadczonych przez nas usług windykacyjnych wskazujemy Państwu, czy jest możliwe dochodzenie  określonych roszczeń, przede wszystkim, czy roszczenie nie uległo przedawnieniu.

 

Reprezentujemy Państwa w działaniach zmierzających do pozasądowego wyegzekwowania należności od dłużnika jak również w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

 

W celu rzetelnego wykonywania naszych kompetencji w zakresie usług windykacyjnych stale współpracujemy z komornikiem.

 

Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do osób fizycznych poszukujących wsparcia w sprawach windykacyjnych, a także do firm, których interesy zostały naruszone poprzez nieuregulowanie wierzytelności spowodowanych realizacją usług czy sprzedażą towarów.

 

Aby dochodzenie roszczeń było skuteczne, kluczowe są takie elementy jak czas oraz dłużnicy. Po pierwsze, windykacja powinna zostać przeprowadzona jak najszybciej. Jeśli więc zastanawiają się Państwo nad podjęciem działań w tym kierunku, zapraszamy do niezwłocznego kontaktu. Po drugie, ogromne znaczenie ma również fakt, kto jest dłużnikiem. Osoby młode i pracujące, a także przedsiębiorcy mają większe szanse na odzyskanie długu niż w innych przypadkach.

 

Prowadzenie własnej firmy wnosi do tematu dodatkowy znak zapytania. W sytuacji gdy potrzebna jest windykacja kancelaria czy własny dział windykacyjny – to dylemat wielu osób prowadzących działalność gospodarczą. Oba rozwiązania niosą za sobą szereg wad i zalet, najczęściej jednak stosowane jest rozwiązanie pośrednie. Działy zajmujące się odzyskiwaniem należności są wspomagane przez wyspecjalizowane, zewnętrzne firmy windykacyjne.

 

Pierwszy etap współpracy z naszą kancelarią zawsze stanowi windykacja polubowna – wysyłanie pism czy kontakt telefoniczny. Stosowanymi narzędziami windykacyjnymi są: wpis do Biura Informacji Gospodarczej, wywiad gospodarczy czy giełdy wierzytelności. Jeśli w ten sposób nie uda się odzyskać środków, wspieramy naszych Klientów w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej.

 

Jak ściągnąć dług na etapie egzekucyjnym? Jedną z najbardziej powszechnych metod jest egzekucja z rachunku bankowego. Niestety, nie zawsze dłużnik posiada na swoim koncie środki finansowe. W tej sytuacji komornik kontaktuje się z bankiem, w którym dłużnik posiada konto i zajmuje środki zgromadzone na wskazanym rachunku bankowym. Jeżeli ta metoda windykacji nie okaże się wystarczająco skuteczna, inną bardzo popularną formą dochodzenia roszczeń jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Istotną rolę odgrywa forma zatrudnienia dłużnika, ponieważ prawo w inny sposób reguluje egzekucje z umów cywilnoprawnych i umów o pracę. Dochodzić roszczeń można również poprzez egzekucję z ruchomości lub też z nieruchomości należących do dłużnika.

 

Jeżeli poszukują Państwo skutecznej formy odzyskania wierzytelności w takim mieście jak Wrocław windykacja z pomocą kancelarii Lexperts pomoże osiągnąć oczekiwane rezultaty. Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy!

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska