Radca prawny dr Lidia Siwik

Mecenas dr Lidia Siwik :

r.pr. dr Lidia Siwik

 

 • radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu OIRP: 1708);
 • doktor nauk prawnych (specjalność prawo cywilne gospodarcze) ;
 • adiunkt – pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • dyplomowany aplikant sądowy przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
 • wykładowca prawa handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii;
 • wykładowca prawa cywilnego i handlowego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie;
 • stypendystka programu DAAD oraz Sokrates Erasmus
 • posiada certyfikowaną znajomość prawa niemieckiego;
 • ukończyła Studium Prawa Niemieckiego
 • specjalista z zakresu prawa gospodarczego i europejskiego (w tym prawa spółek i umów) ;
 • prawnik biegle władający językiem angielskim i niemieckim;
 • autorka licznych publikacji z zakresu prawa handlowego w renomowanych czasopismach prawniczych (publikacje w PDF)

 

Publikacje:

  • Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa 2009 (współautorstwo M.Podleś)
  •  Odpowiedzialność zarządzających europejskim zgrupowaniem interesów gospodarczych i spółki europejskiej, Warszawa 2011
  •   Potrzeba nowej regulacji odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia upadłości[w:] J.Frąckowiak (red.), Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXIV. Rozprawy z prawa handlowego, Wrocław 2004.
  • Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia upadłości- uzasadnienie dla zmian unormowania, TPP 2004 nr 3-4.
  • Odpowiedzialność poręczyciela będącego wspólnikiem spółki z o.o. za jej zobowiązania.Kilka uwag na tle prawa polskiego i niemieckiego [w:] P. Machnikowski (red.)Odpowiedzialność w prawie cywilnym, Wrocław 2006.
  • Die Haftung der Geschäftsführer in Polen für Verbindlichkeiten der Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung,Wirtschaft und Recht in Osteuropa 2007 nr 9.
  • Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako poręczyciel jej zobowiązań, PPH 2007 nr 10.
  • Zewnętrzna odpowiedzialność zarządzających spółką europejską [w:] Z. Kuniewicz, K.A.Dadańska (red.), Węzłowe problemy prawa handlowego, VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Szczecin-Międzyzdroje 2007.
  • Europejskie prawo spółek oraz tablice z prawa handlowego [w:] J.Jacyszyn (red.), Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008.
  • Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania spółki europejskiej z siedzibą w Polsce,  Rejent 2008 nr 4
  • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na tle wybranych instytucji prawnych, Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci prof. J.Kosika, Seria PRAWO CCCVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
  • Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013 (współautorstwo A. Koronkiewicz-Wiórek, B. Książek, M. Piotrowska-Kłak,  Ł. Świderek)
  • Odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa [w:] Prawo Handlowe po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2010
  • Postępowanie przymuszające przed sądem rejestrowym w ujęciu prawnoporównawczym, (współautorstwo: M. Podleś), Studia Prawnicze KUL, nr 2, 2012.
  • Konstrukcja stosunku prawnego odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki kapitałowej, [w:] T.Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Warszawa 2012.
  • Uchwały zarządców Europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, Przegląd Prawa Handlowego PPH 2014 nr 11
  • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych jako instrument wspierający wykonywanie zawodów prawniczych w Unii Europejskiej, Rejent 2014 nr 11
  • Nazwa Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych, Przegląd Prawa i Administracji nr 101,  2015
  • Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer, 2015
  • Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer, 2016;
  • Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Rejent 2017 nr 6 (314);
  • Ponadnarodowe spółki na tle swobody przedsiębiorczości i konstytucyjnej wolności gospodarczej [w:] Aktualne problemy konstytucji. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Legnica 2017
  • Ochrona wierzycieli Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych w postaci odpowiedzialności jego członków, Przegląd Prawa Handlowego 2017 nr 12.

 

email: lidia.siwik@lexperts.pl
tel. kom.: 785 500 700

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska