Prawo zamówień publicznych Wrocław

Kancelaria LEXPERTS świadczy pomoc prawną w zakresie zamówień publicznych zarówno dla wykonawców jak i dla zamawiających.

 

Wykonawcom oferujemy pomoc prawną związaną m.in. z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, a także na każdym etapie jego realizowania. Sporządzamy oferty i wnioski potrzebne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodne ze SIWZ. Reprezentujemy wykonawców w kontaktach z zamawiającym. Sporządzamy wszelkie potrzebne pisma. Udzielamy porad oraz wsparcia przy sporządzeniu i negocjowaniu umów konsorcjum. Na żądanie Klienta sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane z podwykonawcami, a także uczestniczymy w negocjacjach prowadzonych z zamawiającym. Reprezentujemy Klienta przed KIO, organami nadzorczymi oraz innymi właściwymi instytucjami.

Wykonawcom oferujemy w szczególności:
• pomoc prawną związaną m.in. z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, a także na każdym etapie jego realizowania;
• sporządzanie ofert i wniosków potrzebnych do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia, zgodne z SIWZ;
• reprezentację w kontaktach z zamawiającym;
• pomoc prawną oraz wsparcie przy sporządzeniu i negocjowaniu umów konsorcjum;
• sporządzenia i opiniowanie umowy zawieranej z podwykonawcami;
• uczestniczenie w negocjacjach z zamawiającym;
• reprezentację przed KIO, organami nadzorczymi oraz innymi instytucjami.
Zamawiającym udzielimy pomocy prawnej związanej m.in. z wyborem najkorzystniejszego trybu udzielenia zamówienia. Doradzamy w przedmiocie treści SIWZ. Sporządzamy oraz opiniujemy umowy oraz inne pisma związane z zamówieniem. Reprezentujemy zamawiających w kontaktach z wykonawcami. Na zlecenie Klienta uczestniczymy w analizowaniu ofert złożonych przez zainteresowane zamówieniem podmioty. Reprezentujemy Klienta przed KIO. Udzielamy porad i informacji na każdym etapie związanym z powierzeniem i realizacją zamówienia.
Zamawiającym oferujemy w szczególności:
• pomoc prawną na każdym etapie związanym z powierzeniem i realizacją zamówienia;
• pomoc prawną związaną m.in. z wyborem najkorzystniejszego trybu udzielenia zamówienia publicznego;
• doradztwo w przedmiocie treści SIWZ;
• sporządzenie i opiniowanie umowy oraz innych pism związanych z zamówieniem;
• reprezentację w kontaktach z wykonawcami;
• uczestniczenie w analizowaniu ofert złożonych przez zainteresowane podmioty;
• reprezentację przed KIO i innymi instytucjami.
Jeżeli jesteś wykonawcą i starasz się o udzielenie zamówienia publicznego, chcesz sporządzić umowę konsorcjum, potrzebujesz reprezentacji w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, czy też jesteś zamawiającym i potrzebujesz doradztwa w przedmiocie treści zamówienia publicznego, pomocy prawnej w zakresie trybu udzielenia zamówienia publicznego, czy reprezentacji, napisz na kancelaria@lexperts.pl.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska