Prawo zamówień publicznych

Kancelaria LEXPERTS świadczy pomoc prawną w zakresie zamówień publicznych zarówno dla wykonawców jak i dla zamawiających.

 

Wykonawcom oferujemy pomoc prawną związaną m.in. z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, a także na każdym etapie jego realizowania. Sporządzamy oferty i wnioski potrzebne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodne ze SIWZ. Reprezentujemy wykonawców w kontaktach z zamawiającym. Sporządzamy wszelkie potrzebne pisma. Udzielamy porad oraz wsparcia przy sporządzeniu i negocjowaniu umów konsorcjum. Na żądanie Klienta sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane z podwykonawcami, a także uczestniczymy w negocjacjach prowadzonych z zamawiającym. Reprezentujemy Klienta przed KIO, organami nadzorczymi oraz innymi właściwymi instytucjami.

 

Zamawiającym udzielimy pomocy prawnej związanej m.in. z wyborem najkorzystniejszego trybu udzielenia zamówienia. Doradzamy w przedmiocie treści SIWZ. Sporządzamy oraz opiniujemy umowy oraz inne pisma związane z zamówieniem. Reprezentujemy zamawiających w kontaktach z wykonawcami. Na zlecenie Klienta uczestniczymy w analizowaniu ofert złożonych przez zainteresowane zamówieniem podmioty. Reprezentujemy Klienta przez KIO. Udzielamy porad i informacji na każdym etapie związanym z powierzeniem i realizacją zamówienia.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430
tel. kom. 785 500 700

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska