Prawo Europejskie i Prawo Unii Europejskiej

Kancelaria LEXPERTS działa również w zakresie prawa europejskiego. W sposób profesjonalny i rzetelny udzielimy Państwu informacji i pomocy w sprawach należących do dziedziny prawa Unii Europejskiej.
 

Unia Europejska nakłada na państwo, obywateli oraz przedsiębiorców pewne prawa i obowiązki które stanowią wspólną część systemu prawnego państwa członkowskiego. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z przestrzeganiem prawa krajowego, ale niejednokrotnie również z prawem europejskim, czy też w węższym znaczeniu prawem unii europejskiej. Spółki prawa handlowego oraz i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są stosować prawo unijne wynikające z rozporządzeń unijnych.
 
Oferujemy Państwu pomoc w zakresie:
• interpretacji przepisów europejskich oraz przepisów unii europejskiej;
• udzielenia informacji na temat właściwości i obszarów działania instytucji unijnych w kraju i zagranicą;
• sformułowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
• informacji na temat obywatelstwa unijnego oraz praw przysługujących obywatelom Unii oraz strefy Schengen;
• reprezentowania Klientów w postępowaniach o naruszenie przepisów prawa unijnego i europejskiego, m.in. w zakresie dyskryminacji, swobody przepływu towaru, osób, usług, kapitału oraz wolnej konkurencji (należą tu m.in. prowadzenie działalności gospodarczej w UE oraz praca w państwie członkowskim);
• interpretacji przepisów celnych UE;
• wykonywania i uznawania orzeczeń sądów zagranicznych i europejskich tytułów egzekucyjnych;
• sporządzanie opinii w zakresie oceny umów i ich zgodności z przepisami UE.
 
Zapraszamy wszystkich Państwa którzy działają w zakresie prawa europejskiego. Nasze wieloletnie doświadczenie i rzetelność w wykonywanych zadaniach z pewnością zaowocują owocną współpracą. Działamy zgodnie z zasadami sztuki prawniczej więc mogą być Państwo pewni co do wykonywanych przez nas zleceń odnośnie prawa europejskiego.
 
Nasz wykwalifikowany zespół zadba o wszystkie szczegóły tak, by Państwo mogli ze spokojem zająć się innymi, nie mniej ważnymi sprawami.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska