Jak Złożyć Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego?

Dokumenty elektroniczne do KRS

Nowa Ery Cyfrowej Rejestracji: Co się zmieniło?

Od 1 lipca 2021 r., dzięki nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.), postępowanie rejestrowe przeszło kompletną transformację cyfrową. Teraz, przedsiębiorcy są zobowiązani do składania wniosków o wpis lub zmianę wpisu w KRS wyłącznie przez „system teleinformatyczny”.

Jak złożyć wniosek elektronicznie?

  1. Platforma Elektroniczna: Wszystkie wnioski do KRS muszą być składane przez Portal Rejestrów Sądowych (prs.ms.gov.pl).
  2. Podpis Elektroniczny: Dokumenty muszą być opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym (profil zaufany ePUAP, e-Dowód, kwalifikowany podpis elektroniczny).
  3. Brak Alternatywy Papierowej: Wnioski złożone w formie papierowej nie będą wywoływały skutków prawnych.

Wyjątki i Specyfika Dokumentów:

  • Wyjątki dla Niektórych Organizacji: Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje i inne mogą wybierać między formą papierową a elektroniczną.
  • Składanie Dokumentów w Sądzie: Dokumenty w formie papierowej mogą być dołączone jako elektroniczne kopie poświadczone przez notariusza lub adwokata/radcę prawnego, lub jako skany z równoległym wysłaniem oryginałów w ciągu 3 dni.
  • Dokumenty Notarialne: W przypadku zmian wymagających aktu notarialnego, wystarczy podać numer z Repozytorium Aktu Notarialnego, z którego system automatycznie pobierze potrzebne dokumenty.

Dostęp do Akt Rejestrowych:

  • Cyfryzacja Akt: Od 1 lipca 2021 r. akta rejestrowe są prowadzone w formie elektronicznej, ale istniejące akta papierowe pozostają ważne.

Składanie wniosków:

Nowelizacja przynosi istotne zmiany w procesie rejestracji, mające na celu usprawnienie i zabezpieczenie obrotu gospodarczego. Nasza kancelaria oferuje wsparcie w procesie rejestracji i składania wniosków przez system e-KRS, zapewniając płynne przejście do nowego systemu.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska