Prawo Międzynarodowe

Kancelaria LEXPERTS oferuje pomoc prawną w zakresie prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego.

 

W dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego nasi prawnicy udzielą państwu porad dotyczących interpretacji źródeł tego prawa, w tym przede wszystkim umów międzynarodowych.

Udzielimy Państwu informacji na temat polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. Kancelaria oferuje pomoc prawną obywatelom polskim przebywającym na terytorium innego państwa oraz innym podmiotom w dochodzeniu ich praw, a także osobom podlegającym ochronie dyplomatycznej i konsularnej.

Reprezentujemy Klientów w dochodzeniu przysługujących im roszczeń wynikających z aktów prawa międzynarodowego, przede wszystkim w zakresie naruszeń praw człowieka (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka). Udzielamy pomocy prawnej obywatelom Polski będącym poszkodowanymi w wyniku wojny oraz walk.

 

W dziedzinie prawa międzynarodowego prywatnego, kancelaria LEXPERTS oferuje pomoc prawną, w tym reprezentację w zakresie uregulowanym m.in. w Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 19 czerwca 1980 roku (Rzym I), m.in. umowy przewozu towarów, umowa przewozu pasażerów, umowy konsumenckie, indywidualne umowy o pracę, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych z 11 lipca 2007 r. (Rzym II), m.in. nieuczciwa konkurencja, odpowiedzialność za produkt, naruszenie praw własności intelektualnej, Konwencji o uznawaniu rozwodów i separacji z  1 czerwca 1970.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska