19.12.2018

Uchwała Sądu Najwyższego dotyczący doręczęń pism procesowych

11 grudnia 2018 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę składu 7 sędziów, w którym rozstrzygnął wątpliwości dotyczących zagadnienia prawnego:

­

 

Czy odpis pisma procesowego wniesionego w toku procesu przez profesjonalnego pełnomocnika strony powodowej, które obejmuje rozszerzenie powództwa, podlega doręczeniu pełnomocnikowi strony przeciwnej w sposób przewidziany w art. 132 § 1 k.p.c., czy też znajduje do niego zastosowanie § 1 z ind. 1 tego przepisu, zobowiązujący pełnomocnika powoda do złożenia odpisu tego pisma w sądzie, w celu jego urzędowego doręczenia stronie przeciwnej?
­
­­

 

­
O rozstrzygnięcie niniejszego zagadnienia prawnego wystąpiła pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf.
­
­
­

 

Rozszerzenie powództwa, które jest przedmiotem rozważań obejmuje tzw. przedmiotową zmianę powództwa polegającą na rozszerzeniu żądania pozwu  bądź na wystąpieniu z nowym żądaniem obok pierwotnie dochodzonego.
­
­
­­

 

Należy podkreślić, że zmiana powództwa polegająca na żądaniu innego przedmiotu świadczenia zamiast pierwotnie dochodzonego pozwem, tj. zmiana jakościowa nie jest objęta rozważaniami sądu.
­
 ­

 

Sąd Najwyższy stwierdził, że odpis pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa nie podlega doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 k.p.c. Oznacza to, że w toku sprawy pismo procesowe zawierające przedmiotową zmianę powództwa nie będzie doręczane nawzajem bezpośrednio przez profesjonalnych pełnomocników.
 ­
­
­
­
Źródło:
uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 31/18

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska