29.11.2013

Trybunał Konstytucyjny o ustawie śmieciowej.

Wyrok TK z dnia 28 listopada 2013r., sygnatura: K 17/12.

Trybunał orzekł, iż trzy przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach są niezgodne z Konstytucją. Są to przepisy dotyczące:

  1. braku określenia górnej granicy opłat za wywóz śmieci (art. 6k ust. 1 i 2),
  2. błędnego upoważnienia rady gminy do ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości (art. 6k ust. 4)
  3. błędnego upoważnienia rady gminy do ustanawiania zwolnień przedmiotowych (art. 6k ust. 4).

Ostatni wymieniony wyżej przepis utraci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie.

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska