27.08.2013

Rozporządzenie Reach, nowe regulacje dotyczące kart charakterystyki i LZO – prelekcja dr L.Siwik

Mec. Dr Lidia Siwik będzie prelegentką na konferencji „Chemia i Motoryzacja” (WWW.chemiaimotoryzacja.pl) w dniach 10-11 październik 2013 r. w Jeleniej Górze. Zaprezentuje wówczas problematykę rozporządzenia REACH i CLP dotyczącą obrotu chemikaliami. Przedstawione zostaną obowiązki producentów, dostawców oraz dalszych użytkowników substancji chemicznych w świetle regulacji REACH i ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Określone zostaną zasady odpowiedzialności za ich naruszenie w świetle zmian dokonanych w obowiązujących przepisach. Lidia Siwik przedstawi także problematykę odnoszącą się do kart charakterystyki (MSDS) oraz prawnych wymogów związanych z lotnymi związkami organicznymi (LZO). Szczególny nacisk zostanie położony na przepisy dotyczące kart charakterystyki substancji, jak również na praktyczne aspekty związane ze sporządzaniem oraz odczytywaniem dokumentów MSDS.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska