05.02.2016

Orzeczenie Sądu Najwyższego – wierzyciel nie musi wykazywać wysokości szkody wobec członka spółki z o.o.

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 25 marca 2015 r. (sygn. akt II CSK 402/14) stwierdził, że wierzyciel nie musi dowodzić wysokości szkody w procesie przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o., choć odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki opiera się na domniemanym związku przyczynowym między szkodą wierzyciela a niezłożeniem przez członka zarządu we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Sąd przypomniał również, że przyjmuje się subsydiarny charakter tej odpowiedzialności, gdyż powstaje ona dopiero wtedy, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, a ściśle – gdy jest już oczywiste, że będzie ona bezskuteczna. Przesłanką tej odpowiedzialności jest bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, czyli istnienie takiego stanu majątkowego spółki, w którym wiadomo, że egzekucja z jej majątku nie doprowadzi do zaspokojenia wierzyciela.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska