07.07.2021

eKRS – pełna informatyzacja systemu

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono pełną informatyzację postępowania rejestrowego przed KRS. W związku z tym w ramach Kancelarii Prawnej Lexperts można bezproblemowo złożyć elektronicznie wniosek o wpis do KRS. Wystarczy chwila, aby wprowadzić go do systemu. Dotychczasowe tradycyjne formy składania wniosków nie są już aktualne, dlatego Kancelaria Prawna Lexperts oferuje szybkie i pomyślne działanie w systemie internetowym eKRS we wszystkich sprawach związanych z rejestrem. 

Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 26 stycznia 2018 ro zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.398). Po nowelizacji zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112 t.j. z dnia 2021.01.18) akta rejestrowe przedsiębiorców wpisanych do tego rejestru prowadzone są wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Wszelkie sprawy należące do właściwości sądu rejestrowego prowadzone są w ten sam sposób. Art. 10 ww. ustawy wprowadza jawność dokumentów dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru. Udostępnia się je albo poprzez ogólnodostępne sieci teleinformatyczne albo w siedzibie sądu rejestrowego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.  

Co warte podkreślenia, wnioski o wpis do Rejestru oraz w postępowaniu przed sądem rejestrowym wywołują skutek jedynie, jeśli zostały złożone w systemie teleinformatycznym oraz zostały odpowiednio opłacone (art. 19 ww. ustawy). Nieprawidłowo wypełniony wniosek zostaje zwrócony i od daty zarządzenia o zwrocie zaczyna biec 7-dniowy termin na jego ponowne złożenie. Wzory urzędowych formularzy zostały wskazane w akcie wykonawczym do tej ustawy tj. w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. 2021.1173).  

Aktualnie cały system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym usługi związane z elektronicznymi formularzami KRS, znajduje się pod adresem Portal Rejestrów Sądowych (ms.gov.pl) 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska