Zasady działania

W naszej kancelarii obowiązują przejrzyste zasady działania, a mianowicie:

 • prowadzenie spraw z należytą starannością, w sposób rzeczowy i rzetelny,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej (Kodeks Etyki Radcy Prawnego);
 • posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu;
  Zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do wglądu:

 • przestrzeganie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej;
 • bezpośredni kontakt radcy prawnego z klientem;
 • indywidualne podejście do każdej prowadzonej sprawy;
 • dopasowanie do potrzeb Klienta przy uwzględnieniu jego ekonomicznych interesów;
 • przekazywanie porad prawnych w sposób zrozumiały dla odbiorcy;
 • nieustanne podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
 • śledzenie na bieżąco zmian w prawie.

Atuty kancelarii to przede wszystkim:

   • wysokie kwalifikacje naukowe (doktorzy nauk prawnych) oraz zawodowe, w tym kwalifikacje prawników międzynarodowych (LL.M);
   • zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorcom;
   • szeroki zakres oferowanych usług;
   • świadczenie usług za pomocą internetu i innych środków porozumiewania się na odległość;
   • działanie w oparciu o komputerowe bazy klientów, spraw i dokumentacji;
   • obsługa prawna w językach angielskim i niemieckim;
   • prawo niemieckie gospodarcze objęte doradztwem prawnym;
   • dodatkowa możliwość pomocy naszym Klientom w pozyskaniu funduszy unijnych.

Umowy zawierane w ramach kancelarii opierają się o zasady ściśle określone sprecyzowane w ogólnych warunkach umów o świadczenie pomocy prawnej (wersja do pobrania)
W trosce o wygodę Klientów naszej Kancelarii proponujemy Państwu możliwość skorzystania z gotowych wzorów pełnomocnictw wymagających jedynie wpisania danych osobowych mocodawcy.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska