05.11.2023

Dokumentacja korporacyjna w spółkach

Elektroniczne postępowanie rejestrowe

Postępowanie rejestrowe PRS w systemie elektronicznym, jakie zostało wprowadzone i rozwijane w ramach przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ma znaczący wpływ na sposób prowadzenia dokumentacji korporacyjnej, w tym protokołów. Oto kilka kluczowych aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę w kontekście protokołów elektronicznych:

  1. Składanie dokumentów w formie elektronicznej:

    Jak wynika z przepisów, możliwe jest składanie różnego rodzaju wniosków i dokumentów do KRS w formie elektronicznej, co obejmuje również dokumenty korporacyjne takie jak protokoły. Oznacza to, że spółki mogą przesyłać do sądów rejestrowych dokumenty w formie elektronicznej, co upraszcza proces i przyspiesza procedury rejestracyjne.

  2. Podpis elektroniczny

Protokoły oraz inne dokumenty korporacyjne przesyłane do KRS muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dzięki temu zapewniona jest ich autentyczność i integralność.

3. Dostęp do danych rejestracyjnych:

Elektroniczne postępowanie rejestrowe pozwala na łatwy dostęp do informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Dzięki temu interesariusze mogą weryfikować status prawny i dane rejestrowe spółek

4. Elektroniczna korespondencja

System umożliwia również odbieranie korespondencji z sądów rejestrowych, co jest ważne w kontekście otrzymywania potwierdzeń wpisów i zmian w KRS

5. Wymogi techniczne:

Wszelkie dokumenty przesyłane do KRS muszą spełniać określone wymogi techniczne, co do formatu i możliwości ich wydruku.

W kontekście protokołów posiedzeń i zgromadzeń spółek w wersji elektronicznej oznacza to, że:

  • Protokoły mogą być składane elektronicznie: Jeśli są opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym.
  • Protokoły powinny być dostępne do weryfikacji: W każdej chwili przez uprawnione organy, np. członków zarządu, radę nadzorczą, a także przez sąd rejestrowy.
  • Protokoły muszą spełniać określone standardy: Muszą być w formatach akceptowanych przez KRS i opatrzone wymaganymi certyfikatami.

Dla praktycznego funkcjonowania spółek oznacza to znaczną cyfryzację i automatyzację procesów związanych z dokumentacją korporacyjną, w tym protokołowaniem posiedzeń zarządu i walnych zgromadzeń. Cyfrowe zarządzanie dokumentami może przyczynić się do większej efektywności, lepszej archiwizacji oraz łatwiejszego dostępu do dokumentów przez uprawnione osoby. Jednak należy pamiętać, że każde elektroniczne postępowanie wymaga dokładnego zrozumienia obowiązujących przepisów oraz zapewnienia zgodności z nimi, a także dostosowania do systemów informatycznych wykorzystywanych przez KRS.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska