Projekt unijny

 

CYFRYZACJA KANCELARII

 

W ramach Kancelarii rozpoczynamy realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

 

Projekt o tytule „Innowacyjne oprogramowanie komputerowe do cyfrowej prawnej obsługi korporacyjnej spółek i prowadzenia e-dokumentacji spółkowej celem zwiększenia potencjału kancelarii poprzez automatyzację i usprawnienie usługi w postaci zdalnej pomocy prawnej z zakresu prawa spółek” przysłuży się dla szybszej i sprawniejszej obsługi naszych klientów prowadzących spółki.

 

Planowany przez nas efekt to stworzenie oprogramowania wprowadzającego nowe procesy wdrażania elektronicznych usług prawniczych: w pełni zdalnych zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń władz spółek, całościowego zbioru e-dokumentacji spółkowej, automatycznego wypełniania wniosków do e-KRS i e-PRS z wykorzystaniem e-akt spółki. Nad wszelkimi procesami czuwać będą wykwalifikowani pracownicy Kancelarii, którzy dopilnują, aby przebiegały one sprawnie i zgodnie z formalnymi wymogami prawnymi.

 

Kluczowym celem projektu jest cyfryzacja Kancelarii i klientów będących spółkami prawa handlowego i prawa europejskiego. Dzięki wprowadzeniu tych innowacyjnych rozwiązań zwiększy się efektywność Kancelarii, co pozwoli otworzyć się na większą ilość klientów i nowe spółki oczekujące wysokich standardów świadczonych usług i szybkości ich realizacji.

 

Wartość projektu to 202 800,00 zł, z czego kwota 162 800,00 zł stanowi wkład Funduszy Europejskich.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska