01.01.2014

Życzenia prawne na Nowy Rok 2014

Przełom grudnia i stycznia to szczególny okres, który nierozerwalnie wiąże się z pewnymi nadziejami, planami i oczekiwaniami na nadchodzący rok. Jest to również czas, gdy ludzie składają sobie życzenia, dlatego i my, korzystając z tej okazji, chcielibyśmy złożyć Państwu życzenia prawne na rok 2014.

Na wstępie pragniemy życzyć Państwu, a także sobie, aby wchodzące w życie zmiany dotyczące podatku VAT nie były mimo wszystko zbyt dotkliwe. Od stycznia 2014 r. zmienia się bowiem szereg regulacji dotyczących m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego. Nie będzie on już uzależniony od daty wystawienia faktury, lecz od momentu wydania towaru lub wykonania usługi. Zasadniczej zmianie podlegają także terminy i zasady wystawiania faktur oraz podstawa opodatkowania. W związku z tym życzymy każdemu podatnikowi, aby przyjęcie za podstawę opodatkowania wszystkiego tego, co stanowi zapłatę, którą dokonujący sprzedaży otrzymał lub ma otrzymać oraz utrata możliwości przesuwania terminu rozliczenia podatku nie przysporzyły Państwu zbytnich trudności i niedogodności.

Kolejną istotną zmianą jest niemal całkowita deregulacja zawodu pośrednika nieruchomości. Osobą taką będzie mógł zostać praktycznie każdy, nie ma już bowiem wymogu posiadania jakiejkolwiek licencji. W związku z tym faktem życzymy Państwu szczerze, aby  spełniły się oczekiwania ustawodawcy, który wiąże z tą deregulacją pozytywne aspekty otwarcia rynku, stworzenia nowych miejsc pracy , wejścia na polski rynek firm z zagranicy oraz życzymy dokonywania trafnych wyborów spośród dostępnych wkrótce na rynku licznych pośredników.

Wśród planów na  rok 2014 wymienić można projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy  Kodeks Cywilny w zakresie wprowadzenia instytucji prawa zabudowy, jako ograniczonego prawa rzeczowego. Wprowadzenie tej instytucji byłoby odstępstwem od zasady superficies solo cedit, ponieważ inwestor dysponujący prawem zabudowy mógłby wznieść budowlę na cudzym gruncie będąc jednocześnie właścicielem budynków i urządzeń na nim wzniesionych. Życzymy Państwu, aby ewentualne wprowadzenie tej nowej instytucji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Sprawiedliwości, faktycznie przyczyniło się do usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce.

Istotnym zmianom ma niedługo także ulec Kodeks Karny. Na etapie projektu zmian mówi się o priorytecie stosowania kar wolnościowych (grzywny, ograniczenie wolności, prace publiczne) zamiast powszechnie stosowanych kar pozbawienia wolności z zawieszeniem ich wykonania. Obowiązywać będzie już natomiast ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Dotyczy to sprawców najcięższych przestępstw, którzy w czasach PRL skazani zostali na karę śmierci, i którym w 1989 r. wyroki te zmieniono na 25 lat pozbawienia wolności. Stosowane mają być wobec nich nowe postpenalne środki zabezpieczające w postaci nadzoru prewencyjnego albo umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Życzymy Państwu, aby zmiany prawa karnego, także te planowane, przyczyniły się do założonej przez ustawodawcę lepszej ochrony społeczeństwa.

Początkiem roku wchodzi w życie ustawa reformująca w znacznym zakresie OFE i ZUS. Od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. członek otwartego funduszu emerytalnego  będzie miał możliwość wyboru i  złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego – oświadczenia o przekazywaniu do OFE części składki emerytalnej. Składki osoby, która nie wybierze OFE będą trafiać na subkonto w ZUS. Ustawa przewiduje także m.in. obowiązek przekazania przez OFE funduszy do ZUS oraz zakaz inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Życzymy, aby zmiany te …

Realizację powyższych planów i oczekiwań ocenić można będzie pod koniec roku, jednakże mamy nadzieję, że życzenia spełnią się w jak największym stopniu a Nowy Rok będzie dla Państwa czasem pomyślnym i pełnym sukcesów.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska