01.06.2015

Zwolnienie od kosztów sądowych

W uchwale z dnia 18 marca 2015 r. (sygn. akt I CZ 18/15) Sąd Najwyższy uznał, że jeśli strona wnioskująca o zwolnienie od kosztów sądowych wykaże, że toczące się postępowanie egzekucyjne uniemożliwia jej korzystanie z kont bankowych, może zostać zwolniona od uiszczenia opłat sądowych.

Egzekucja komornicza może sprawiać, że strona nie ma możliwości racjonalnego planowania swoich wydatków, a także gromadzenia środków. Strona musi wykazać realną niemożność korzystania z kont bankowych, szczególnie w przypadku, gdy środki zgromadzone na kontach mogą być wykorzystywane tylko za zgodą komornika i są przeznaczane wyłącznie na wynagrodzenia dla pracowników.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska