01.06.2015

Zwolnienie od kosztów sądowych

W uchwale z dnia 18 marca 2015 r. (sygn. akt I CZ 18/15) Sąd Najwyższy uznał, że jeśli strona wnioskująca o zwolnienie od kosztów sądowych wykaże, że toczące się postępowanie egzekucyjne uniemożliwia jej korzystanie z kont bankowych, może zostać zwolniona od uiszczenia opłat sądowych.

Egzekucja komornicza może sprawiać, że strona nie ma możliwości racjonalnego planowania swoich wydatków, a także gromadzenia środków. Strona musi wykazać realną niemożność korzystania z kont bankowych, szczególnie w przypadku, gdy środki zgromadzone na kontach mogą być wykorzystywane tylko za zgodą komornika i są przeznaczane wyłącznie na wynagrodzenia dla pracowników.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska