18.08.2015

Zmiany w prawie upadłościowym od 2016 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978) zostanie zmieniona również ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze. Zakres zmian jest bardzo szeroki. Oto niektóre z nich:
 
Po pierwsze, tytuł ustawy będzie brzmiał „Prawo upadłościowe”.
 
Po drugie, ulegnie zmianie definicja niewypłacalności. Zgodne ze zmianami dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ponadto domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
 
Po trzecie, zmienia się termin zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin ten obecnie wynosi 2 tygodnie, po zmianach wyniesie 30 dni.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska