21.03.2018

Zeznanie środowiskowe przedsiębiorców. Termin upływa 31 maja. Poradnik

Każdy przedsiębiorca, który w swojej działalności wykorzystuje pojazd i zakupuje do niego paliwo, jest obowiązany do złożenia zeznania środowiskowego w terminie do 31 marca za ubiegły rok. 

 

1. Kto jest zobowiązany do przygotowania zeznania środowiskowego?

 

Przygotowanie zeznania środowiskowego obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, włącznie z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli tylko użytkują firmowy samochód. Zatem dotyczy to zarówno osób, które mają faktury za paliwo wliczone w koszty prowadzenia działalności, nawet jeżeli samochód jest wynajęty czy w leasingu oraz dotyczy to również tych osób, które używają prywatnego samochodu i rozliczają go na kilometrówce.

 

2. Gdzie i do kiedy należy złożyć zeznanie?

­

 

Zeznanie środowiskowe za ubiegły rok należy złożyć do dnia 31 marca bieżącego roku w Urzędzie Marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu używającego pojazdu przy prowadzeniu działalności.

 

3. Kto będzie musiał zapłacić opłatę środowiskową? 

 

Przedsiębiorca, którego opłata środowiskowa nie przekroczy 100 zł, nie jest zobowiązany do złożenia takiego zeznania w urzędzie. Obowiązuje go tylko przygotowanie i przechowywanie zeznania środowiskowego.

 

Przedsiębiorca, którego opłata środowiskowa nie przekroczy 800 zł, jest obowiązany do złożenia zeznania środowiskowego, ale nie będzie musiał go opłacić.

 

Przedsiębiorca, którego opłata środowiskowa przekroczy 800 zł, będzie musiał złożyć zeznanie środowiskowe w urzędzie, a następnie będzie obowiązany uiścić należną opłatę.

 

4. Do kiedy należy uiścić opłatę?

 

Jeżeli z zeznania środowiskowego wynika obowiązek zapłaty, należność należy takową uiścić również do 31 marca na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu użytkującego pojazd w działalności gospodarczej.

 

5. Co powinno zawierać zeznanie środowiskowe?

 

Wypełnianie wykazu należy rozpocząć od podania danych podmiotu takich jak:

 • nazwa,
 • adres,
 • REGON,
 • numer telefonu,
 • rok, za jaki wykaz jest sporządzany oraz nazwę miejscowości, w której „korzysta się” ze środowiska
 • wskazanie rodzaju „korzystania” ze środowiska i odniesienie go do właściwej tabeli
 • wyliczenie za pomocą odpowiedniego wzoru, jaka powinna być wysokość opłaty.

 

Informacje o aktualnych stawkach oraz formularzach znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zeznanie środowiskowe za użytkowanie pojazdu przez przedsiębiorcę będzie obejmowało opłatę za wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza.

 

Opłata = ilość paliwa × jednostkowa stawka opłat

 

Ilość paliwa wskazanego w litrach na fakturach kosztowych należy przeliczyć na Mg (tony).  Zostało to obliczone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, które określa zużycie paliwa wyrażone w jednostce objętości przeliczone na jednostkę masy, mając na uwadze to, że gęstość:

 • benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,
 • gazu płynnego propanu-butanu wynosi 0,5 kg/l,
 • sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3,
 • oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,
 • biodiesla wynosi 0,84 kg/l.

 

Jednostkowa stawka opłat wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska i uzależniona jest od następujących danych składniowych:

 • daty pierwszej rejestracji pojazdu lub posiadania dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań EURO,
 • rodzaju paliwa: benzyna silnikowa, gaz płynny propan-butan, olej napędowy, biodiesel.

 

Przygotować zeznanie środowiskowe może przedsiębiorca lub księgowy, działający w imieniu przedsiębiorcy.

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest dostępna aplikacja Ekopłatnik, która umożliwia wypełnienie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów). Wykazy wygenerowane za pomocą aplikacji Ekopłatnik można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP.

 

6. Jakie kary za brak zeznania środowiskowego?

 

Do kar za brak zeznania środowiskowego należą:

 • utrata prawa uzyskania dotacji lub żądanie jej zwrotu,
 • kary administracyjne,
 • zapłata zaległości do pięciu lat wraz z odsetkami.

Marszałek województwa może również odrzucić zeznania złożone po terminie, a wraz z nim zakwestionować wysokość opłat i naliczyć wyższe. Należy pamiętać, że składając zeznanie środowiskowe po terminie, powinno ono być złożone wraz z czynnym żalem oraz powinno zawierać wyliczone odsetki ustawowe.

 

 

Źródła:

– Biuletyn Informacji Publicznej

– ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519)

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2015 poz. 1875)

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017 poz. 723)

 

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska