19.12.2014

Zbliżają się zmiany w postępowaniu karnym

Z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie szereg zmian, które dotyczyć będą m.in. postępowania dowodowego. Nowelizacja postępowania dowodowego ma na celu wymuszenie większej aktywności stron postępowania (w szczególności prokuratora i obrońcy) przy jednoczesnym zmniejszeniu roli sądu w przeprowadzaniu dowodów. Inicjatywa dowodowa należeć będzie przede wszystkim do stron, sąd natomiast przeprowadzi dowód z urzędu jedynie w wyjątkowych przypadkach.
Warto również zaznaczyć, że nieobecność oskarżonego po nowelizacji nie będzie wpływała na przebieg postępowania, co wynika faktu, iż uczestniczenie w rozprawie nie będzie już jego obowiązkiem lecz prawem.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska