10.10.2017

Wyrok TSUE dający podstawę do unieważnienia umów o kredyty we frankach

Trybunał Sprawiedliwości 2017 r. września  ogłosił wyrok prejudycjalny w sprawie C-186/16 Andriciuc i inni, na wniosek  sądu z Rumunii.

 

Wyroki prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości mają charakter erga omnes. Powinny być brane pod uwagę także przez sądy polskie, ale także przez np. przez prokuraturę działającą na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa, o którym mowa w art. 286 k.k., przez przedstawicieli banku z powodu niewywiązania się przez bank z przedkontraktowego obowiązku informacyjnego.

 

Na podstawie C-186/16 Andriciuc i inni

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska