03.06.2015

Wniosek o zwolnienie od kosztów musi zostać złożony na aktualnym formularzu

W postanowieniu z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV CZ 112/14 Sąd Najwyższy przyjął, że nieprzedstawienie prawidłowego i zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania uzasadniało oddalenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych z powodu niemożności oceny jego zasadności.
W związku z tym składając wniosek o zwolnienie od kosztów, zostanie on rozpoznany przez tylko wtedy, jeśli zostanie przedłożony na aktualnym formularzu.

Źródło: http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20CZ%20112-14.pdf

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska