01.06.2015

Ustne uzasadnienie orzeczenia nie powinno się różnić od uzasadnienia pisemnego

W uchwale z dnia 29 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II CSK 596/14) Sąd Najwyższy przyjął, że pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia i ustne motywy podane po wydaniu wyroku nie powinny się różnić. Jednak ustne motywy rozstrzygnięcia pozostają ostatecznie bez wpływu na treść i wykładnię pisemnego uzasadnienia orzeczenia sądu.

Pytanie skarżącego dotyczyło, czy istotna rozbieżność między zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia podanymi ustnie po ogłoszeniu sentencji wyroku a pisemnym uzasadnieniem wyroku może stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej. W kwestii rozbieżności w uzasadnieniach Sąd Najwyższy uznał, że skarżący ma rację twierdząc, że pisemne uzasadnienie orzeczenia nie powinno w zakresie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia odbiegać od uzasadnienia ustnego, jednak ustne motywy rozstrzygnięcia nie mają wpływu na wynik rozpoznawanej sprawy, a zarazem powstanie rozbieżności między ustnym a pisemnym uzasadnieniem nie stanowi podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska