Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane również RODO.

 

W rozporządzeniu ustanowione zostają przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

 

Rozporządzenie chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.
 
Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz przedsiębiorców.
 
Kancelaria oferuje usługi w zakresie:
• Ustalenia jakie dane są przetwarzane w organizacji przedsiębiorcy,
• Przygotowania niezbędnej dokumentacji,
• Przygotowywania umów z zakresu ochrony danych osobowych,
• interpretacji przepisów RODO,
• bieżącego doradztwa w innych sprawach z zakresu ochrony danych osobowych.

 
Rozporządzenie nie będzie miało zastosowania do przetwarzania danych osobowych:

  • w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;
  • przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 TUE;
  • przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;
  • przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

 
Jeżeli potrzebujesz ustalić, jakie dane osobowe są przetwarzane w Twoim przedsiębiorstwie, potrzebujesz przygotować niezbędną dokumentację RODO, umowy z zakresu ochrony danych osobowych, potrzebujesz bieżącego doradztwa w innych sprawach z zakresu danych osobowych, czy interpretacji przepisów RODO, napisz na kancelaria@lexperts.pl a przygotujemy niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska