Specjalizacje

Nasza kancelaria prawna to głównie kancelaria prawa gospodarczego, cywilnego i pracy, z dużym doświadczeniem z zakresu obrotu międzynarodowego.

 

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo gospodarcze i handlowe

Nasza kancelaria prawa gospodarczego świadczy pomoc prawną w zakresie:

   1. tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych;
   2. zakładania spółek z o.o. w trybie elektronicznym;
   3. europejskich transgranicznych spółek (spółka europejska – SE i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych – EZIG);
   4. zakładania działalności gospodarczej i jej rejestracji;
   5. rozporządzeń europejskich
   6. kontraktów menedżerskich;
   7. odpowiedzialności wspólników i członków organów spółek, w tym odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. z art. 299 ksh;
   8. funkcjonowania spółdzielni, spółdzielczości i członkostwa w spółdzielni;
   9. umów handlowych, gospodarczych i innych;
   10. regulaminów i ogólnych warunków umów;
   11. kontraktów w obrocie gospodarczym międzynarodowym (projektowanie, negocjowanie i opiniowanie kontraktów);
   12. zabezpieczeniach przedsiębiorców w umowach z konsumentami;
   13. E-commerce;
   14. budownictwa;
   15. przewozu;
   16. spraw bankowych;
   17. prawa własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji;
   18. papierów wartościowych, w tym prawa wekslowego;
   19. postępowań upadłościowych i postępowań naprawczych;
   20. ochrony danych osobowych;
   21. obrotu międzynarodowego;
   22. prawa niemieckiego.
 • prawo pracy, w tym delegowania pracowników za granicę;
 •  prawo cywilne
  • Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje m.in.:
   1. umowy cywilnoprawne;
   2. obrót nieruchomościami;
   3. sprawy mieszkaniowe;
   4. odszkodowania;
   5. ubezpieczenia majątkowe i osobiste;
   6. postępowań reklamacyjnych;
   7. upadłości konsumenckiej;
   8. prawo niemieckie.
 • prawo podatkowe;
 • prawo autorskie;
 • prawo telekomunikacyjne;
 • prawo energetyki odnawialnej- odnawialne źródła energii;
 • prawo chemiczne (REACH) i prawo ochrony środowiska:
  Z prawa ochrony środowiska zajmujemy się zagadnieniami związanymi z:

  • recyklingiem (recycling), jak również rejestracją chemikaliów i obowiązkami przedsiębiorców nakładanymi przez rozporządzenie REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów. Aktualności w tym przedmiocie znajdą Państwo na portalu E-reach,
  • obowiązkami małych i średnich przedsiębiorców wynikającymi z nowej Ustawy o odpadach, w tym przede wszystkim związane z procesem uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, jak i ewidencjonowania odpadów.
 • prawo budowlane;
 • prawa zamówień publicznych;
 • prawo karne skarbowe;
 • prawo międzynarodowe;
 • prawo europejskie.

Świadczymy pomoc prawną m.in. w branżach takich jak:

 • informatyczna;
 • paliwowa;
 • agencji pracy tymczasowych;
 • budowlana;
 • deweloperska;
 • chemiczna;
 • ubezpieczeniowa;
 • sektora finansowego;
 • windykacyjna;
 • telekomunikacyjna;
 • energii odnawialnych.

Wskazany powyżej katalog specjalizacji nie wyczerpuje wszystkich sfer działalności kancelarii. Pełnej informacji udzielimy po osobistym kontakcie z kancelarią.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska