09.10.2017

SN: Można ustanowić służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

Sąd Najwyższy podtrzymuje pogląd o dopuszczalności ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego. Stanowisko takie wyrażone zostało w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego wydanej w maju 2017 r.

 

Na podstawie art. 305(1) § 1 k.c. przedmiotem obciążenia służebnością przesyłu jest nieruchomość, nie zaś prawo. Co do zasady taka służebność ma obciążać nieruchomość, a nie ustanowione na niej prawo użytkowania wieczystego.

 

W dniu 16.05.2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, w uchwale w sprawie III CZP 101/16 (LEX nr 2284273), przyjął, że służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego. Sąd Najwyższy podkreślił, iż aprobuje on przedstawiony pogląd, bowiem uwzględnia on dotychczasowy dorobek orzeczniczy.

 

Kodeks cywilny, Postanowienie Sądu Najwyższego z 8.06.2017 r., V CSK 259/16

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska