08.06.2015

Skarga na czynności komornika wnoszona za pośrednictwem komornika

Sejm w maju uchwalił kolejną nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany dotyczą m.in. postępowania egzekucyjnego. Skarga na czynności komornika będzie wnoszona do komornika, który wydał lub zaniechał wydania zaskarżonej czynności. Komornik w ciągu 3 dni od otrzymania skargi albo uzasadnia czynność lub jej zaniechanie i przekazuje sprawę do sądu albo może w całości uwzględnić skargę.

 

Jeśli skarga zostanie uwzględniona na komorniku będzie ciążył obowiązek zawiadomienia skarżącego oraz zainteresowanych. W takim wypadku komornik nie musi przekazywać skargi do sądu.

 
Nowelizacja ma przyspieszyć postępowanie w sprawach skarg na czynności komorników oraz ograniczyć koszty korespondencji między komornikami a sądem.

 
Obecnie ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

 
Źródło: http://www.sejm.gov.pl/ , druk nr 2678

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska