10.12.2014

Nowelizacja – rozpoczniesz działalność w 7 dni !

Od 1 grudnia 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadziła zmiany istniejącego stanu prawnego w zakresie regulacji dot. administracyjnych procedur rejestracyjno-ewidencyjnych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Jedną z ważniejszych zmian stanowi automatyczne nadawanie nr NIP oraz REGON. Obecnie czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności wynosi ok. 25 dni, nowelizacja zakłada skrócenie tego czasu do 7 dni.
Efekt ten zostanie osiągnięty dzięki systemowi teleinformatycznemu, który integruje rejestry prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W praktyce dniem, od którego możliwe będzie ropoczęcie działalności (w tym także działalności gospodarczej) stanie się dzień wpisu podmiotu do KRS. Na nowopowstającym podmiocie ciąży jedynie obowiązek złożenia wniosku o wpis podmiotu do KRS.
Działanie nowopowstającego podmiotu ograniczy się wyłącznie do obowiązku złożenia wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska