26.03.2015

Przejście obowiązków z art. 788 §1 kodeksu postępowania cywilnego

W uchwale z dnia 26 lutego 2015 r. (sygn. III CZP 106/14) Sąd Najwyższy uznał, iż „Przepis art. 788 §1 k.p.c. ma zastosowanie w razie przejścia uprawnienia lub obowiązku w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 551 § 5 i art. 584[2] § 1 k.s.h.)”.

Art. 788 §1 k.p.c. stanowi, iż jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Niniejsza uchwałą SN rozszerzył stosowanie tego przepisu także w sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienia do powyższej uchwały jeszcze nie opublikowano.

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska