09.01.2017

Projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego

Projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego: przewiduje się ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu oraz złożenia korekty deklaracji podatkowej, wydłużenie okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych. Planuje się zmiany mające utrudnić możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za takie przestępstwa oraz wykroczenia.

 

Przygotowany przez MS projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, której opis znajduje się w wykazie prac legislacyjnych rządu, zawiera szereg kompleksowych rozwiązań systemowych zmierzających do sprawniejszego przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skarbowej, a w konsekwencji także uszczelnienie systemu podatkowego i redukcji tzw. szarej strefy.

 

Celem zmian jest zaostrzenie polityki karnej w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej poprzez obostrzenie odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych skutkujących uszczupleniem należności podatkowych dużej wartości, wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w niektórych przypadkach przygotowania do popełnienia przestępstw skarbowych, podniesienie najniższej liczby stawek dziennych możliwych do wymierzenia przy orzekaniu kary grzywny, jak również powiązanie stawek z minimalnym wynagrodzeniem oraz rozszerzenie możliwości przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

 

Do tej pory, co potwierdza praktyka, często korzystało się z instytucji czynnego żalu. Projekt przewiduje ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu oraz złożenia korekty deklaracji podatkowej, wydłużenia okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zakłada także wprowadzenie nowych przestępstw m.in. paserstwo towarów pochodzących z nielegalnej produkcji, posiadania, przechowywania, przewożenia, przesyłania łub przenoszenia podrobionych lub przerobionych znaków akcyzy, udostępnianie środków, nieruchomości lub pomieszczeń, spenalizowanie utrudniania czynności służbowych osobom uprawnionym do kontroli urządzeń i prowadzenia gier hazardowych.

Szereg zmian zaproponowanych w projekcie doprecyzowuje i uaktualnia regulacje zawarte w kodeksie karnym skarbowym do obecnych realiów społeczno-gospodarczych, m.in. poprzez dookreślenie sposobu powiązania kwalifikacji prawnej czynu zabronionego z wysokością minimalnego wynagrodzenia oraz umożliwienie szerszego stosowania instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności także w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Źródło: bip.kprm.gov.pl

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska