18.08.2014

Powództwo przeciwegezkucyjne małżonka

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 maja 2014 r., sygn. II CSK 174/2014, przyjął, że małżonek dłużnika może – kierując powództwo przeciwegzekucyjne – podnieść zarzuty, iż wierzytelność nie może być dochodzona z majątku wspólnego, ponieważ należy ona do kategorii wierzytelności, wymienionych w art. 41 § 2 lub § 3 k.r.o.; w brzmieniu tych przepisów do nowelizacji od 20 stycznia 2005 r. Sąd Najwyższy uzasadniając swoje stanowisko zauważył, że podstawą powództwa opozycyjnego, jeśli chodzi o zarzuty z własnego prawa małżonka mogą być także zarzuty wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność małżonka dłużnika w sprawach dotyczących zarządu majątkiem wspólnym.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska