18.12.2014

Orzeczenie Sądu Najwyższego – adwokat nie może być świadkiem!

Dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. SDI 44/14 Sąd Najwyższy wydał postanowienie, zgodnie z którym już samo złożenie wniosku o przesłuchanie adwokata stanowi naruszenie zasad etyki. Sąd uzasadnił swoje stanowisko faktem, iż obowiązek zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu jest bezwzględny. Tajemnica adwokacka stanowi fundament zaufania między klientem a pełnomocnikiem i obejmuje wszystkie powierzone adwokatowi sprawy.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska