27.10.2016

Od 8 września 2016r. za pośrednictwem elektronicznego biura podawczego złożysz pismo procesowe w formie elektronicznej w każdej sprawie cywilnej.

Ustawa  z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1311), wprowadziła do postępowania cywilnego novum w postaci elektronicznego biura podawczego. Jest to system teleinformatyczny pozwalający na elektroniczne składanie pism procesowych, dokonywanie elektronicznych doręczeń, zdalny dostęp do akt sądowych (e-akta), a także rozpoznanie dowodu i prowadzenie rozprawy  na odległość. System ma zastosowanie w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz postępowaniach egzekucyjnych, prowadzonych przez komornika.

 

Zgodnie z nowymi przepisami strona postępowania może dokonać wyboru sposobu wnoszenia pism procesowych w danej sprawie sądowej. Wybór elektronicznego biura podawczego wiążę się z koniecznością wnoszenia pism właśnie za pośrednictwem tego systemu, pod rygorem bezskuteczności w przypadku wniesienia pisma w formie tradycyjnej. Strona jednak na każdym etapie postępowania może zrezygnować z elektronicznej formy doręczeń.

 

Elektroniczne biuro podawcze to niewątpliwie milowy krok w kierunku usprawnienia postępowań sądowych w sprawach cywilnych. Wprawdzie system wdrażany jest sukcesywnie i będzie funkcjonował kompleksowo najpóźniej w 2019r., jednak w wielu sądach już dziś można z niego skorzystać.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska