07.08.2014

Ochrona działającego na podstawie księgi wieczystej

Osoba, działająca w dobrej wierze na podstawie stanu nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej jest chroniona, nawet gdyby rzeczywisty stan prawny był inny-przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 marca 2014 r., sygn. III CSK 113/2013.

W uzasadnieniu wyroku SN wskazał, że jeżeli ta sama osoba jako sprzedawca, działając z zamiarem oszukania jednego z kupujących zawiera z dwoma różnymi kupującymi dwie warunkowe umowy, których wykonanie ma prowadzić do przeniesienia własności tej samej nieruchomości na każdego z kupujących, w sytuacji gdy jedna z tych umów jest nieważna nie pociąga to za sobą automatycznie nieważności drugiej umowy. To, że sprzedawca w tych umowach wie, że wykonanie drugiej z tych umów może prowadzić do sprzeczności pierwszej umowy z prawem, nawet z prawem karnym, nie stanowi podstawy do uznania drugiej umowy za nieważną, jeżeli kupujący w tej umowie działali w dobrej wierze.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska