07.08.2014

Ochrona działającego na podstawie księgi wieczystej

Osoba, działająca w dobrej wierze na podstawie stanu nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej jest chroniona, nawet gdyby rzeczywisty stan prawny był inny-przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 marca 2014 r., sygn. III CSK 113/2013.

W uzasadnieniu wyroku SN wskazał, że jeżeli ta sama osoba jako sprzedawca, działając z zamiarem oszukania jednego z kupujących zawiera z dwoma różnymi kupującymi dwie warunkowe umowy, których wykonanie ma prowadzić do przeniesienia własności tej samej nieruchomości na każdego z kupujących, w sytuacji gdy jedna z tych umów jest nieważna nie pociąga to za sobą automatycznie nieważności drugiej umowy. To, że sprzedawca w tych umowach wie, że wykonanie drugiej z tych umów może prowadzić do sprzeczności pierwszej umowy z prawem, nawet z prawem karnym, nie stanowi podstawy do uznania drugiej umowy za nieważną, jeżeli kupujący w tej umowie działali w dobrej wierze.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska