19.08.2014

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Dzisiaj Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzone zmiany będą dotyczyły przede wszystkim rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i mają na celu uproszczenie reguł funkcjonowania tzw. zasady „jednego okienka” przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

 

Najważniejsze zmiany dotyczą m. in.:
– objęcie zasadą „jednego okienka” szerszego niż dotychczas kręgu podmiotów podlegających wpisowi do KRS,
– zagwarantowanie podmiotowi podlegającemu wpisowi do KRS możliwości faktycznego prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej, niezwłocznie po dokonaniu wpisu,
– zniesienie obowiązku wielokrotnego podawania tych samych danych przez podmioty podlegające wpisowi do KRS,
– usprawnienie działania sądów rejestrowych przez odstąpienie od obowiązku gromadzenia kierowanej do organów administracji publicznej dokumentacji z danymi podmiotów i przekazywania jej właściwym organom,
– uproszczenie i zautomatyzowanie procedur nadawania NIP i numeru identyfikacyjnego REGON przez wprowadzenie zasady automatycznego nadawania numerów w systemach teleinformatycznych Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, po przekazaniu z KRS do tych systemów danych objętych treścią wpisu w rejestrze.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska