07.11.2014

Upadłość konsumencka w nowej odsłonie

Od Nowego Roku 2015 a dokładnie 31 grudnia 2014 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która regulować będzie m.in. nową upadłość konsumencką.

Zmiany w ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze dotyczyć będą: art. 1 ust. 1, art. 2, art. 6 pkt 5 oraz zostanie nadane nowe brzmienie tytułowi V w części trzeciej niniejszej ustawy. Nowelizacja przewiduje m.in. liberalizację przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a także zmniejszenie formalizmu oraz kosztów tego postępowania.

Cele nowelizacji:

  1. —Redukcja barier w dostępie do upadłości konsumenckiej,
  2. —Liberalizacja przesłanek ogłoszenia upadłości,
  3. —Niższe koszty,
  4. —Mniejszy formalizm
  5. —Przyznanie konsumentom możliwości ogłoszenia upadłości, gdy staną się niewypłacalni

—Niewypłacalność w nowym rozumieniu to – wartość majątku niższa od wartości zobowiązań, czyli niemożność spłacania wymagalnych zobowiązań

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska