20.12.2018

Nowa ustawa o komornikach sądowych

W dniu 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych. Nowelizacja dotyczy dwóch obowiązujących dotychczas ustaw, a mianowicie wielokrotnie nowelizowanej ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych.
 
Nowa ustawa wprowadza wiele zmian w prawie egzekucyjnym, a także w samym zawodzie komornika.
 
Do najważniejszych zmian należą:

 1. komornik nie będzie mógł dokonać zajęcia, gdy zostanie mu przedstawiony dokument przesądzający, że zajęte przedmioty nie stanowią własności dłużnika,
 2. zostanie wprowadzony formularz skargi na czynności komornika, który będzie doręczony dłużnikowi przy prowadzeniu egzekucji,
 3. komornik będzie miał obowiązek nagrywania czynności komorniczych przeprowadzanych w terenie, które to nagranie zostanie dołączone do akt sprawy,
 4. mieszkanie dłużnika będzie mógł otworzyć komornik tylko w obecności policji,
 5. zostanie rozszerzony katalog ruchomości niepodlegających zajęciu o takie rzeczy, jak m.in. odkurzacz, kuchenkę służącą przygotowaniu i podgrzewaniu posiłków, pralkę, lodówkę, stół, krzesła, łóżka,
 6. zwiększone zostaną uprawnienia nadzorcze i kontrolne Ministra Sprawiedliwości, który to będzie mógł z urzędu wszcząć postępowanie administracyjne w celu odwołania komornika, który dopuścił się naruszeń poprzez rażące naruszenie prawa,
 7. Minister sprawiedliwości będzie mógł zawiesić komornika w jego czynnościach,
 8. również Prezesi Sądów Rejonowych będą mieli przyznane większe uprawnienia kontrolne, będą oni mogli odsunąć od czynności komornika, który rażąco naruszył prawo, a także będą mogli złożyć wniosek do Ministra Sprawiedliwości o odwołanie komornika,
 9. Prezesi Sądów Rejonowych będą musieli przeprowadzać kontrolę komorników co najmniej co 2 lata, zaś doraźne kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie,
 10. Prezesi Sądów Rejonowych będą mogli przeprowadzać kontrolę komorników przez upowaznionych do tego biegłych rewidentów,
 11. minimalny wiek, aby zostać powołanym na stanowisko komornika będzie wynosił 28 lat, zaś maksymalny czas wykonywania zawodu został określony na 65 rok życia,
 12. komornicy będą obowiązani do składania oświadczeń majątkowych,
 13. zostaną na komorników nałożone ograniczenia w zakresie inwestowania w działalność gospodarczą,
 14. dodatkowe zarobkowanie przez komorników będzie możliwe jedynie w przypadku pracy dydaktycznej lub naukowo-dydaktycznej,
 15. komornicy będą przypisani do konkretnych rewirów, a jeżeli komornik będzie miał zaległości w sprawach ze swojego rewiru, nie będzie mógł podjąć się nowej sprawy z wyboru wierzyciela,
 16. komornik nie będzie mógł podjąć się prowadzenia egzekucji z wyboru, gdy przekroczy zastrzeżone w ustawie limity wpływu spraw,
 17. koszty komornicze będą określane kwotowo, nie zaś proporcjonalnie do średniego wynagrodzenia,
 18. opłaty egzekucyjne mogą wynosić od 150 – 50 000 zł,
 19. dłużnik będzie mógł złożyć do sądu wniosek o obniżenie opłaty,
 20. zmianie ulegną stawki opłat egzekucyjnych,
 21. opłaty egzekucyjne będą stanowić daninę publiczną,
 22. będzie możliwość wyłączenia komornika, analogicznie do wyłączenia sędziego od sprawy.

 

­

Planowane zmiany mają przywrócić dobry wizerunek komornika jako funkcjonariusza publicznego. Czynności komornicze mają podlegać większej kontroli zarówno Ministra Sprawiedliwości, jak i Prezesów Sądów Rejonowych.

­

 

­

Źródło:

ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych

 

­

 

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska