01.08.2014

Normalne następstwo działania bądź zaniechania sprawcy w procesach odszkodowawczych lekarskich

W wyroku z dnia 8 maja 2014, sygn. V CSK 353/2013, Sąd Najwyższy uznał, że w tzw. procesach odszkodowawczych lekarskich „normalne następstwo”, o którym mowa w art. 361 § 1 k.c. nie musi oznaczać skutku koniecznego. Do przyjęcia istnienia związku przyczynowego w tej kategorii spraw, odpowiadającego wymogom zawartym w art. 361 § 1 k.c., może wystarczyć ustalenie istnienia odpowiednio wysokiego stopnia prawdopodobieństwa pomiędzy działaniem (zaniechaniem) sprawcy a powstałą szkodą.

Sąd Najwyższy stwierdził także, że sądy rozpoznając sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej lekarzy powinny ustalać czy zachodzi takiego rodzaju prawdopodobieństwo powiązania kazualnego między stwierdzonymi zaniechaniami (działaniami) lekarzy a skutkiem, który jest przedmiotem rozpoznawanych spraw, a jeśli tak, jaki jest stopień tego prawdopodobieństwa.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska