26.03.2015

Niedopuszczalna prokura łączna z członkiem zarządu

Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14) stwierdził, że:

„Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu”.

Nie opublikowano jeszcze uzasadnienia powyższej uchwały.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska