01.12.2014

Możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie.

 

Poza tym projekt zakłada również możliwość dokonywania w tym trybie zmian w umowach spółek oraz rozwiązywania spółek. Aby skorzystać z możliwości składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego w tym trybie nie będzie wymagany podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem, ponieważ wystarczające będzie posiadanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

 

Kolejna zmiana ma dotyczyć obniżenia opłat sądowych od wniosków o wpis do Rejestru Przedsiębiorców, które złożono przy pomocy systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. Opłata od wniosku o pierwszy wpis ma zostać obniżona z 500 do 250 zł, a od wniosku o zmianę z 250 zł do 200 zł.

 

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r., ale część przepisów ma obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska