02.12.2014

Ograniczenia odnośnie PKD spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym

Z dniem 1 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw zmieniająca ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. W myśl znowelizowanej ustawy (art. 1 ust. 13) Przedmiot Klasyfikacji Działalności(PKD) spółek będzie mógł zawierać nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. W związku z tym ustawa nakłada obowiązek zgłoszenia zmiany w zakresie przedmiotu działalności każdej ze spółek przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Warto również zaznaczyć, iż jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany. (art. 9 ust. 2).

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska