29.07.2015

Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ)

ENZ jest uproszczonym postępowaniem w przypadku transgranicznych roszczeń pieniężnych, uregulowane przede wszystkim w rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.U. L 399 z 30.12.2006, str. 1—32).

 

Jeśli w sprawie występuje transgraniczny element, przy czym dla oceny transgranicznego charakteru sprawy znaczenie ma stan z daty wniesienia pozwu o wydanie ENZ (np. pozwany ma miejsce zamieszkania zagranicą), można rozważyć skorzystanie z ENZ zamiast drogi zwykłego postępowania. ENZ może zostać wydany niezależnie od wysokości dochodzonego roszczenia. O ile pozwany nie wniesie od ENZ sprzeciwu, sąd niezwłocznie stwierdza wykonalność ENZ.

 

Uproszczony charakter tego postępowania polega na tym, że pozew, sprzeciw oraz stwierdzenie wykonalności ENZ, a także inne dokumenty w sprawie (takie jak np. wezwanie do uzupełnienia pozwu, zmiana pozwu, postanowienie o odrzucenie pozwu) sporządza się na specjalnych formularzach.

 

Wśród usług oferowanych przez Kancelarię znajduje się również dochodzenie roszczeń transgranicznych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ofertą w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska