16.05.2017

Dowód z nagrania- KPC- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2.03.2017 r.

Nie stanowi naruszenia przepisów postępowania odmowa przeprowadzenia dowodu z nagrania dźwiękowego stanowiącego zapis spotkania, uzyskanego wbrew woli i bez wiedzy jego uczestników, jeżeli wnioskodawca nie wykaże jednocześnie jego autentyczności – orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

  1. Dowód niedopuszczony, bo uzyskany podstępnie

Pozwana zarzuciła, że nagranie, którego ujawnienia domagał się powód, jest niewiadomego pochodzenia, a przez to nie można zweryfikować jego autentyczności. Jej zdaniem zostało uzyskane w drodze przestępstwa. Sąd Okręgowy ustalił, na podstawie zeznań świadków – członków Rady Nadzorczej, że przebieg posiedzeń Rady, poza dwoma pierwszymi posiedzeniami, nie był utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Tak było również w dniu, w którym podjęto uchwałę odwołującą powoda z funkcji członka zarządu. Nie zostało przy tym ustalone, kto dokonał nagrania oraz kto przekazał je powodowi. Sąd Okręgowy, biorąc pod uwagę, że nagrania dokonano bez wiedzy i zgody członków Rady, a pozwana sprzeciwiła się dopuszczeniu tego dowodu, oddalił wniosek o jego przeprowadzenie. Ponadto stwierdził, że zasadniczą podstawą ustaleń faktycznych odnośnie treści wypowiedzi powinien być dowód z przesłuchania stron lub świadków biorących w niej udział, a nie dowód z innych dokumentów, o których mowa w art. 308 k.p.c.

  1. Potrzeba dowodu na autentyczność nagrania

We wniesionej apelacji powód zarzucił Sądowi, że odmawiając ujawnienia owego nagrania, uniemożliwił ustalenie faktów, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.). Z tym zarzutem nie zgodził się jednak Sąd Apelacyjny w Katowicach, który podzielił zapatrywanie wyrażone przez Sąd I instancji. Podkreślił przy tym, że strona pozwana podważała autentyczność przedstawionego przez powoda nagrania. W sytuacji więc, gdy skarżący nie wyjaśnił, w jaki sposób wszedł w posiadanie nagrania, przeprowadzenie dowodu z samego nagrania byłoby niewystarczające. Powód powinien wówczas wykazać, że nagranie faktycznie zawiera zapis dźwiękowy posiedzenia Rady Nadzorczej z tego dnia. W związku z tym, powinien był złożyć wniosek dowodowy, który wykazałby, że nagranie nie zostało zmanipulowane i jest wiernym odzwierciedleniem przebiegu posiedzenia organu pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej. Powód natomiast żądał jedynie odtworzenia nagrania. W tej sytuacji nie doszło zdaniem Sądu Apelacyjnego do złamania zasad postępowania cywilnego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2.03.2017 r., sygn. akt I ACa 1021/16

Źródło: LEX

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska