02.06.2015

Niekonstytucyjność BTE

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12) stwierdził, że umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest niezgodne z zasadą równego traktowania.

 

Bank i jego klient są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jest oparty na zasadzie równości stron. Zatem powinny mieć równe możliwości obrony swoich praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Banki natomiast mają uprawnienie do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Następuje to z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy przez sąd, w czasie którego klient mógłby podnieść merytoryczne zarzuty.

 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przywileju bycia sędzią we własnej sprawie nie uzasadnia status banków, które w przeważającej większości są prywatnymi przedsiębiorcami. Nie uzasadnia tego również przywoływany w postępowaniu charakter banków jako instytucji zaufania publicznego, który jednak nie wynika z przepisów prawa, ale jest on kwestią faktu.

 

Na tej postawie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest przywilejem banków naruszającym zasadę równego traktowania (art. 32 ust. 1 konstytucji) w trzech aspektach. A mianowicie: w relacji między bankiem a jego klientem, w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami oraz w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych podmiotów.

 

Przepisy art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska