10.10.2013

Prawne aspekty REACH na konferencji Chemia i Motoryzacja

Na odbytej konferencji Chemia i Motoryzacja w dniach 10-11.10.2013 r. w Jeleniej Górze, Lidia Siwik wygłosiła wykład na temat przepisów REACH, nowych regulacji dotyczących Kart Charakterystyki (MSDS) a także wymogów dotyczących emisji lotnych związków organicznych.

Przedmiotem prelekcji były aspekty prawne odnoszące się do produkowania i korzystania z substancji chemicznych zgodnie rozporządzeniu REACH. Przedstawione zostany obowiązki producentów, dostawców oraz dalszych użytkowników substancji chemicznych w świetle regulacji REACH i ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Poruszono także problematykę zasad odpowiedzialności za ich naruszenie w świetle zmian dokonanych w obowiązujących przepisach. Szczególny nacisk położono na przepisy dotyczące kart charakterystyki substancji, jak również na praktyczne aspekty związane ze sporządzaniem oraz odczytywaniem dokumentów MSDS. Analizie Lidia Siwik poddała także prawne wymogi odnoszące się do emisji lotnych związków organicznych.

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. + 48 601 535 173

Lexperts

ul. ks. Józefa Poniatowskiego 2/1  oraz  4/11
50-326 Wrocław
Dolnosląskie, Polska