05.12.2017

Projekt: Przywrócenie postępowania w sprawach gospodarczych

Przywrócenie postępowania w sprawach gospodarczych

 

Ministerialny projekt zmian w procedurze cywilnej przywraca przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych.

 

Planuje się wprowadzić rozwiązania umożliwiające:

– zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron

– dopuszczalność udzielania stronom pouczeń przez sąd

– możliwość przeprowadzenia dowodu z zeznań stron z inicjatywy sądu

 

 

W postępowaniu nie będą dopuszczalne:

– wystąpienie z nowym roszczeniem zamiast lub obok dotychczasowego

– przekształcenia podmiotowe (za wyjątkiem interwencji i przypozwania)

– przekazanie sądowi okręgowemu sprawy pozostającej w związku ze sprawą prowadzoną przez ten sąd

– zawieszenie postępowania wskutek niestawiennictwa stron na rozprawie

– powództwo wzajemne.

 

 

Projekt skraca terminy wiążące strony:

– umorzenie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron nastąpi po upływie sześciu miesięcy

– wznowienia postępowania nie będzie można żądać po upływie roku

– przekazanie sprawy w następstwie ustalenia, że sprawa jest (albo nie jest) sprawą gospodarczą będzie musiało nastąpić w terminie miesiąca od wniesienia odpowiedzi na pozew.

 

 

Strony będą obowiązane podać wszelkie twierdzenia co do faktów i dowody na ich poparcie już w pierwszych pismach procesowych: powód w pozwie, a pozwany – w odpowiedzi na pozew (sprzeciwie od wyroku zaocznego, nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzutach od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym), pod rygorem pominięcia przez sąd spóźnionych twierdzeń i dowodów.

Źródło: projekt ustawy

Kontakt - Skontaktuj się z Nami

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY CELEM USTALENIA TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA.
Lexperts

tel. 71 785 10 26
tel. 71 71 22 403
fax. 71 71 22 430

Lexperts

ul. Czajkowskiego 63/1
51-171 Wrocław
Dolnoslaskie, Polska